Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2019

Yποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ

Υφίσταται υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ στα έξοδα δημοσιεύσεων?
Παραθέτω την ερώτηση - απάντηση όπως υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/syxnes-erotiseis)
1. Υφίσταται υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ για συμβάσεις κάτω των 2.500€;
Απάντηση: Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ. 5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) όντως προκύπτει υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη έγγραφης σύμβασης.
Ευχαριστώ και περιμένω την άμεση απάντησή σας ....

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Καλημέρα σας,
Στην καινούρια δημοτική αρχή υπηρετεί ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας ανάδοχος διαφόρων υπηρεσιών από τον Δήμο Κ......
Πως αντιμετωπίζουμε τον συγκεκριμένο ανάδοχο. Μπορούμε να συνεχίζουμε να του αναθέτουμε και μέχρι ποιο όριο τις συγκεκριμένες υπηρεσίες?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις, Προσωπικό

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Έχει γίνει πρόσληψη Γενικού Γραμματέα συνταξιούχου του τσμεδε ιδιωτικού τομέα. Θα κάνω κανονικά όλες τις κρατήσεις τσμεδε που γίνονται σε ένα μόνιμο υπάλληλο παλαιό ασφαλισμένο; Θα τον βάλω σε πακέτο κάλυψης του ικα; Θα έχει συντάξιμα, επικουρικό και υγείας;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Γενικοί Γραμματείς, Κρατήσεις

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΠΔΔ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ , ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Φ80000/οικ. 12151/274/19-3-18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4387/16.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί
 • Κατηγορία Ασφαλιστικά αιρετών / διοίκησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Θα επιθυμούσαμε την απάντηση σας στα ακόλουθα ερωτήματα, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφεραν, ο νόμος 4625/2019 και ο ν. 4623/2019 στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412, που αφορούν την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
Πρώτο ερώτημα:
Με την παρ.1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 και ορίζεται ότι οι οικονομικές επιτροπές, αντί των δημοτικών συμβουλίων, θα είναι αρμόδιες να εξειδικεύουν, πριν την απόφαση Δημάρχου, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις για το μέρος ή το σύνολο των δαπανών.
Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων (π.χ. εθνικές εορτές κ.λ.π) για τις οποίες σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ενώ σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διοργάνωση της εκδήλωσης ή πλέον αυτό δεν θα απαιτείται;
Επομένως μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) όπου πλέον με την ψήφιση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρείται, στην περίπτωση εξειδικευμένων πιστώσεων, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει και την διενέργεια των εκδηλώσεων, πλέον αυτή η αρμοδιότητα έγκρισης της διοργάνωσης εκδηλώσεων περνάει στην Οικονομική Επιτροπή;

Το επόμενο ερώτημα:
Με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4623/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και προστέθηκε στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, η εξής αρμοδιότητα: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."
Στους διαγωνισμούς που διενεργούνται με τον ν. 4412/2016, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αφού συντάξει το πρακτικό διενέργειας & αξιολόγησης το διαβιβάζει στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διατύπωση του νόμου, όπου πλέον καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ασκεί η οικονομική επιτροπή, αυτό σημαίνει ότι για τον ορισμό της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα απαιτείται η έκδοση απόφασης από την οικονομική επιτροπή;

Ευχαριστούμε και αναμένουμε τις απαντήσεις σας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις, Δαπάνες Γενικά
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS