Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2019

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Σε Δήμο κάτω των 20.000 κατοίκων οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα είναι 1.667,25€ με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού που ανέρχονται στο ποσό των 1.690,00€. Άρα οι αποδοχές του Γ.Γ. σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι 1.690,00€.
Το ερώτημά μου είναι αν ο ανωτέρω Γ.Γ. θα πρέπει να πάρει και το επίδομα θέσης ευθύνης των 600,00€ το οποίο λαμβάνει ο υπάλληλος ειδικών θέσεων 1ου βαθμού.Δηλαδή οι αποδοχές του ανέλθουν στα 2.560,00€ ή θα περιορισθούν στα 1.960,00€?
Ευχαριστώ πολύ και αναμένω την απάντησή σας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Γενικοί Γραμματείς

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από 11/9/2019 η πρόεδρος του νομικού μας προσώπου είναι δικηγόρος, και η αντιπρόεδρος ωρομίσθια υπάλληλος από 1/10 έως 30/6 εκάστου έτους, και από 1/7 έως 30/9 είναι άνεργη, θα θέλαμε πολύ να μας ενημερώσετε εάν στα μηνιαία έξοδα παράστασής τους έχουν κρατήσεις και ποιες είναι αυτές (ασφαλιστικές-φορολογικές κ.α), καθώς επίσης ποιες είναι οι κρατήσεις που πρέπει να γίνουν στις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεδριάσεις.

ΠΡΑΞΗ 86/2017 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ I ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τίτλος: Η ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών για το σύνολο των υποθέσεων θωρείται νόμιμη;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Έτος 2017
 • Τύπος I ΤΜΗΜΑ ΕΛ. ΣΥΝ.
 • Κατηγορία Δαπάνες
 • Αποτέλεσμα Μη νόμιμη δαπάνη

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Ο.Ν....... έχει παραχωρήσει χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, ώρες χρήσης σε ένα από τα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, σε Αθλητικά Σωματεία της Πόλης μας, προκειμένου να πραγματοποιούν τις προπονήσεις τους. Το συγκεκριμένο γήπεδο λόγω του ότι βρίσκεται στον χώρο που θα γίνει η επένδυση του ........., έχει πάψει την λειτουργία του. Το ερώτημά μας είναι εάν προκύπτει από κάποια διάταξη νόμου η δυνατότητα να νοικιάσει ο Ο.Ν......... για λογαριασμό των ιδιωτικών
αθλητικών σωματείων του Δήμου, χώρο για την διεξαγωγή των προπονήσεών τους. Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται περίπου στα 10 με 12 χιλιάδες ευρώ.
Στο email σας θα σας αποστείλουμε και το ΦΕΚ σύστασής μας σε περίπτωση που το χρειαστείτε

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ
 • Κατηγορία Μισθώσεις

Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Στον Π/Υ του Δήμου υπάρχει Κωδικός Αριθμός ΚΑ 00-6712.00 με τίτλο «Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς». Ο κωδικός αυτός δημιουργήθηκε κατά την αρχική σύνταξη του Π/Υ.Από τον κωδικό αυτό αποδίδει ο Δήμος στο νομικό πρόσωπο της δαπάνες μισθοδοσίας των παιδικών σταθμών του Δήμου από τους ΚΑΠ που αποδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών κάθε μήνα .
(σε κάθε απόφαση ΥΠΕΣ αναφέρεται : «[…]δ. τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί: 1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού ,των παιδιών και βρεφονηπιακών σταθμών[..]».
Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την άποψη σας ως προς το εάν:
Θα πρέπει να προκαταβάλλονται τα ποσά από τους ΚΑΠ στο Νομικό Πρόσωπο για την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού των παιδικών σταθμών ,δεδομένου ότι πρόκειται για μισθοδοσία και έχει υπολογιστεί ως έσοδο και αντίστοιχα ως έξοδο κατά την αρχική σύνταξη του Π/Υ 2019 του Δήμου η απόδοση των ΚΑΠ ή
Θα πρέπει να αποδίδεται το ποσό της μισθοδοσίας που ήδη έχει πληρωθεί από το Νομικό Πρόσωπο;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Παιδικοί σταθμοί , Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στους διαγωνισμούς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου του Ν.Π.Δ.Δ. ή από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου;
Καθώς και την Απόφαση Κατακύρωσης υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου του Ν.Π.Δ.Δ. ή από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου;
Επίσης ήθελα να ρωτήσω η εξειδικευμένη πίστωση ποιους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού αφορά;

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 64503/17-09-19 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θεμα ''Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες'' (το λάβαμε με email, δεν έχει ΑΔΑ να σας το αναγράψω - πληροφορίες Γ.Στεφανάκης) αναφέρεται στην αριθμ. 62038/05-09-19 απόφαση του ΥΠΕΣ (ΨΓΤ6465ΧΘ7-ΧΦΧ) και σημειώνει ότι η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αποτελεί ''απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση'' για τους Δήμους της χώρας (παρ.8 του αρ. 266 του Ν.3852/2010.) Μνημονεύει επίσης το αρ.173 ν. 3463/2006. Καταλήγει ότι η απόφαση αυτή είναι εφαρμοστική των εν λόγω διαταξεων και δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της δημοτ. αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή στις κοινότητες. Η απορία- ερώτηση μας είναι ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως εξάγει την άποψη ότι ''η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση'' ενώ εμείς από τις σχετικές διατάξεις δεν καταλαβαινουμε το ''υποχρεωτικό''.
Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Πάγια προκαταβολή

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΠΟΥ) ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΠΔΔ

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) ενός ΝΠΔΔ μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου ΝΠΔΔ με την ιδιότητα του δημότη που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του Νομικού Προσώπου ως μέλος ή υπάρχει ασυμβίβαστο. Επιπλέον η Προϊσταμένη του τμήματος παιδικής φροντίδας και παιδείας του ίδιου νομικού προσώπου δύναται να είναι μέλος του ΔΣ?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό

Παρακράτηση εισφορών που αφορά την αντιμισθία Αντιδημάρχου & Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ΟΤΑ Α΄Βαθμού.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την παρακράτηση εισφορών για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αντιδήμαρχος με αντιμισθία - πτυχιούχος Νομικής-, ο οποίος είναι άνεργος και καταβάλλει εισφορές για υγειονομική κάλυψη στο Ταμείο Νομικών. Επιπλέον, θα εξακολουθεί να καταβάλλει τις ανωτέρω εισφορές στο Ταμείο; &
β) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας
- ασφαλιστής - (πρώην ΟΑΕΕ) και δεν διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί
 • Κατηγορία Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS