Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2020

Απόφαση 81776/2020 Υπ. Εσωτερικών

Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας της αριθμ. 51728/17.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΖΠ646ΜΤΛ6-ΟΒΚ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.   
Λήψη αρχείου

Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση του υπ’ αριθμόν 81639/2020 εγγράφου του ΥΠΕΣ με το οποίο δίνονται οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ..

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Η΄ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Τροποποίηση συμβάσεων, Παράταση συμβάσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καλησπέρα σας.

Θα ήθελα να διευκρινήσουμε το εξής:
ο συντάξας μελέτης για ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας, μπορεί να οριστεί μέλος στην επιτροπή αξιολόγησης του ίδιου διαγωνισμού;

Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΡΑΞΗ 235/2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ VII ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Γ' Διακοπών)

Τίτλος: Οι διάφορες κατηγορίες "οικοδομικών υλικών" θεωρούνται ομοειδείς;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Έτος 2013
 • Τύπος ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜ. VII ΕΛ. ΣΥΝ.
 • Κατηγορία Προμήθειες
 • Υποκατηγορία Προμήθεια ομοειδών πραγμάτων
 • Αποτέλεσμα Μη νόμιμη δαπάνη

ΠΡΑΞΗ 11/2017 Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Τίτλος: Οι διάφορες κατηγορίες "οικοδομικών υλικών" θεωρούνται ομοειδείς;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Έτος 2017
 • Τύπος Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
 • Κατηγορία Προμήθειες
 • Υποκατηγορία Προμήθεια ομοειδών πραγμάτων , Κατάτμηση προμήθειας
 • Αποτέλεσμα Μη νόμιμη δαπάνη

Υπογράφοντες σε ΧΕΠ Ν.Π. με 2 υπαλλήλους ως διοικητικό προσωπικό

Τί ισχύει όσον αφορά τις υπογραφές των Χ.Ε.Π. σε Ν.Π. στο οποίο υπάρχει Προϊστάμενος Λογιστηρίου και ένας υπάλληλος που εκδιδει τις μισθοδοσίες;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το αν μπορούμε να καταβάλλουμε την αποζημίωση σύνταξης που δικαιούται υπάλληλος ΙΔΑΧ μετά την παραίτησή του για σύνταξη ή πρέπει να περιμένουμε την έκδοση οριστικής απόφασης απονομής σύνταξης (κύριας και επικουρικής).
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 204 παρ.2 του Ν.3584/2007).
Σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ.3 του Ν.3584/2007 το προσωπικό, το οποίο δεν υπάγεται, για τη χορήγηση σύνταξης, στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, δύναται να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 50%, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 60% της αποζημίωσης.
Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 60/2014) η απόφαση για την καταβολή προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3996/2011, δεν περιέχει οριστική πιστοποίηση αλλά εκδίδεται υπό την αίρεση του επιγενόμενου ελέγχου των δικαιολογητικών, συνεπώς, στο μέτρο που από αυτήν δεν προκύπτει με σαφήνεια και βεβαιότητα ότι ο υπάλληλος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης, δεν αποτελεί κατάλληλο δικαιολογητικό για την πληρωμή της αποζημίωσης του άρθρου 204 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Λογιστικού των Ο.Τ.Α..
Όμως σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμ.1 19/2017, 244, 245/2018, 283/2019) η συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης σύνταξης, ήτοι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, αλλά συνιστά περίπτωση που δικαιολογεί την καταβολή μειωμένης αποζημίωσης, χωρίς, περαιτέρω, η λήψη της σύνταξης να συνιστά προϋπόθεση για τη γέννηση της αξίωσης για την καταβολή της τελευταίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σχετικά με το εάν απαιτείται απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης ή όχι, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας επισημαίνουμε δε ότι η υπηρεσία Επιτρόπου, πριν την κατάργηση, για την έγκριση χρηματικών ενταλμάτων αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης απαιτούσε την οριστική απόφαση απονομής σύνταξης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS