Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘ. 212 ΤΟΥ Ν. 3584/2007

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την άποψή σας, σχετικά με τους περιορισμούς πρόσληψης βάσει του άρθρου 212 του ν. 3584/2007, συγκεκριμένα:
Ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί επισήμως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το διάστημα από 9/9/2020 έως και 9/3/2021 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λόγω πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, η επιθυμία της διοίκησης είναι να γίνει μία ανακοίνωση για 8 μήνες και να προσλάβει τα ίδια άτομα που είχε προσλάβει με τις διαδικασίες του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 στην πολιτική προστασία με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, η λήξη της οποίας ήταν η 30/09/2020.
Τα ερωτήματα είναι α) αν επιτρέπεται να προσληφθούν οι ίδιοι, λόγω της υπέρβασης του 8μήνου σε συνολικό χρόνο 12 μηνών και β) αν γίνεται η διάρκεια της νέας αυτής σύμβασης να είναι 8 μήνες, εφ' όσον η απόφαση του Υπουργείου, για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι εξάμηνης διάρκειας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Προσλήψεις

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60553/2020 (ΦΕΚ 4217/Β/30-09-2020)

Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/ 25.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521), έως τις 31.10.2020.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 18214/2020 Υπ. Εσωτερικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 232355/2020 ΕΦΚΑ

Παράταση μέχρι 09/10/2020:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης.
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Λήψη αρχείου

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εργαζόμενος - Οδηγός μετακινείται εκτός έδρας άνω των 50 χιλιομέτρων και επιστρέφει αυθημερόν, βάσει νομοθεσίας δικαιούται να πάρει ημερήσια αποζημίωση. Δικαιούται ταυτοχρόνως να λάβει και υπερωριακή αποζημίωση όταν την ημέρα αυτή εργασθεί πέρα του νομίμου ωραρίου;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Ωράριο εργασίας, Αποζημίωση

Νόμος 4728/2020 (ΦΕΚ 186/Α/29-09-2020)

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 2/35908/ΔΠΓΚ/2020 (ΦΕΚ 4211/Β/29-09-2020) Υπ. Οικονομικών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 18215/2020 Υπ. Εσωτερικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS