Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιανουάριος 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Εξ. Επείγον.

Καλησπέρα σας,
-Το τμήμα προσωπικού προχώρησε το μηνά Σεπτέμβριο 2020 στην πρόσληψη 3 καθαριστριών μερί. απασχόλησης, χωρίς να προβεί στην έκδοση εντύπου ε3 (αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ), το ίδιο συνέβη και με την πρόσληψη γενικού γραμματέα.
Θα ήθελα να ρωτήσω ότι το γραφείο μισθοδοσίας νομιμοποιείται εν απουσία αυτού του εγγράφου, να προχωρήσει στην έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων;
-Ακόμα ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος απουσιάζει με άδεια ειδικού σκοπού και λαμβάνει επίδομα προϊστάμενου τμήματος, θα πρέπει για το διάστημα που απουσιάζει να γίνει περικοπή του επιδόματος;

Ευχαριστώ πολύ!

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΤΕΛΩΝ

Έχουν συνταχθεί χκ για ανείσπρακτα τέλη βάσει των καταστάσεων της ΔΕΗ. Ωστόσο στους χκ υπάρχουν οφειλέτες που δεν έχουν ΑΦΜ (αναφερόμαστε για ένα 10% περίπου ή και λίγοτερο από το σύνολο των οφειλετών) Σ΄αυτή την περίπτωση κρατάμε το ονομ/μο του χρεώστη και σε παρένθεση βάζουμε (Κληρονόμοι) για τους οποίους έγινε αναζήτηση στο ΓΓΠΣ, δημοτολόγια ή από τη ΔΕΔΔΗΕ, και βάζουμε τη διεύθυνσή τους. Δεν γνωρίζουμε εάν έχουν αποβιώσει ή όχι. Παρόλα αυτά όμων τα παραλαμβάνουν οι κληρονόμοι και πληρώνουν σε μεγάλο ποσοστό. Η τακτική αυτή πλέον δεν είναι αποδεκτή από το ταμείο . Δεδομένου ότι έχουν ημερομηνίες παραγραφής, ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισής τους? ή τι προβλέπεται από τη νομοθεσία?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Εσοδα, Ταμειακή Διαχείριση
 • Κατηγορία Βεβαίωση οφειλών

Παράταση αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρατείνεται η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (το οποίο αντικ. με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν.4693/20 και το άρθρο 82 του ν.4745/20), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, έως την 31η.3.2021.
άρθρο 22 του ν.4764/2020

Παράταση δυνατότητας αποδοχής δωρεών από το Υπ. Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 35 (παρ. 1) παρατείνεται η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020, ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, έως την 31η.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της ανωτέρω Π.Ν.Π. και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
άρθρο 35 του ν.4764/2020

Εγκύκλιος 8/2021 ΕΦΚΑ

Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Καλησπέρας σας, καλή χρονιά με υγεία.

θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι νόμιμο να εκδοθεί απάφαση ανάλυψης δαπάνης ώστε να πληρωθούν υπερωρίες, εκτός έδρας μετακίνηση, ληξιαρχική αμοιβή κτλ., υπαλλήλων που έγιναν στο διάστημα από 01/01/2021 μέχρι 20/01/2021 ημέρα που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας.

Σας ευχαριστώ πολύ

Με τιμή

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Ανάληψη υποχρέωσης

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

στην περίπτωση που υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος λαμβάνει αντιμισθία από τον Δήμο στον οποίο εκλέχθηκε, και ο οποίος έχει οφειλή περίπου 400€, αλλά δεν φαίνεται να προτίθεται να εξοφλήσει αυτήν την οφειλή, παρόλο που έχει προβεί σε διακανονισμό της οφειλής του. Μπορεί σ' αυτήν την περίπτωση να γίνει συμψηφισμός των δόσεων του διακανονισμού της οφειλής του με την αντιμισθία που παίρνει από τον Δήμο?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί
 • Κατηγορία Συμψηφισμός οφειλών - απαιτήσεων, Ασφαλιστικά αιρετών / διοίκησης

Απόφαση Α.1014/2021 (ΦΕΚ 186/Β/27-01-2021) Υπ. Οικονομικών

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS