Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2021

Απόφαση Α. 1028/2021 (ΦΕΚ 726/Β/25-02-2021) Υπ. Οικονομικών

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 723/2020 (ΦΕΚ 731/Β/25-02-2021)

Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του αιτήματος της «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» για επανεξέταση της υπ’ αρ. 3 Δέσμευσης που έχει αναλάβει η εταιρεία, δυνάμει της υπό στοιχεία 551/VII/2012 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αρ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016 και 651/2017 αποφάσεών της. .
Λήψη αρχείου

ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ αρθρου 204 Ν.3584/2007

Καλησπέρα,
θα ήθελα εαν μπορείτε να με ενημερώσετε, αν μπορώ να δώσω την εφ'απαξ αποζημίωση σε υπάλληλο, για την οποία έχει γίνει απόλυση με ημερομηνία 31/10/2015 λόγω μη ιασιμου νοσήματος (με τις διαδικασίες ώς έπρεπε) και η οποία μας έχει προσκομίσει την δεύτερη Απόφαση Διευθυντή του ΕΦΚΑ με παράταση πλέον της σύνταξης Αναπηρίας που επαιρνε και με λήξη εφ όρου ζωής,(η οποια ισούται με το 75% της πλήρους Σύνταξης της).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Αποζημίωση

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11951/2021 (ΦΕΚ 724/Β/24-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/19.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 14035/2021 Υπ. Εσωτερικών

Κατανομή ποσού ύψους 51.289.009,29 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας.
Λήψη αρχείου 

ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μετά από ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων......... )» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Εκτιμώμενης αξίας τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (484.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ο διαγωνισμός κατέστη άγονος (ο ένας και μοναδικός μειοδότης ξέχασε να βάλει στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό το espd).
α) Υπάρχει διαδικασία που μπορεί να θεραπευτεί η μη καταχώριση espd ώστε να μην το βγάλουμε άγονο?
β) αν βγεί άγονος μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία με το άρθρο 32 λόγω κατεπείγοντος με τη σύμφωνη απόφαση της ΕΑΔΗΣΣΥ ή επαναπροκηρύσσεται με την ίδια διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού?
Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
  • Κατηγορία Επιλογή τρόπου ανάθεσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ "

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ο .................. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS