Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2021

Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 22.02.2021

Κατατέθηκε στη βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές".
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 177/2021 (ΦΕΚ 701/Β/22-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/ 10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 540).
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ οικ. 6789/309/2021 (ΦΕΚ 646/Β/19-02-2021)

Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.
Λήψη αρχείου

Ταμειακά διαθέσιμα στην ΤτΕ: Καθαίρεση ΔΣ & περικοπή επιχορήγησης σε ΟΤΑ, φορείς που αρνηθούν

Να ανοίξουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και τον ΟΤΑ, υποχρεωτικά λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη με Αριθμ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ (ΦΕΚ 604Β'/15-02-2021). «Δεν υποχρεούνται στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος οι Φορείς των οποίων το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνει σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος», τονίζεται στην σχετική απόφαση.
Μάλιστα, στην απόφασή του ο κ. Σκυλακάκης απειλεί με κυρώσεις που αφορούν:

-Την καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

-Τη μείωση του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της

παρούσας και ειδικότερα τη μη συμμόρφωση αναφορικά με: (α) το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης

στην Τράπεζα της Ελλάδος, (β) τη μεταφορά της πλεονάζουσας ρευστότητας σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και (γ) την κατάρτιση και υποβολή ταμειακού προγραμματισμού, ενεργοποιείται

η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

με την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η παρ. 16 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 προβλέπει ότι: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική υποχρέωση προς τους δήμους προέβλεπε και προηγούμενη απόφαση του Θ. Σκυλακάκη και στη συνέχεια εγκύκλιος του τέως υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου από τον Αύγουστο του 2019, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους δημάρχους.

Τελικώς, περίπου το 1/3 των δήμων (περί τους 90) είχαν αρνηθεί να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερώτημά που προκύπτουν είναι:
Περιλαμβάνονται και τα ΝΠΔΔ σε αυτή την υποχρέωση;
Απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου;
Αν ναι υπάρχει κάποιο προσχέδιο;
Τι ποσό θα κατατίθεται σε αυτόν τον λογαριασμό και κάθε πότε;
Θα μπορούμε να πληρώνουμε ΧΕΠ από αυτόν τον λογαριασμό ή θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση από την Τράπεζα Ελλάδος;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Ταμειακή Διαχείριση
  • Κατηγορία Διαθέσιμα

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 (ΦΕΚ 648/Β/20-02-2021)

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 175/2021 (ΦΕΚ 649/Β/20-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236), όπως ισχύει.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 172/2021 (ΦΕΚ 649/Β/20-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), όπως ισχύει.
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS