Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2021

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 171/2021 (ΦΕΚ 649/Β/20-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), όπως ισχύει.
Λήψη αρχείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΙΣ 17/2/2021

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με παιδίατρο για την λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών έληξε στις 30/11/2020, παρατάθηκε μέχρι 15/2/2021 κάνοντας χρήση του άρθρου 29 του
Ν.4753/2020. Λόγω αναστολής λειτουργίας των παιδικών σταθμών το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν ολοκληρώθηκε εντός της δοθείσας παράτασης. Μπορώ να κάνω χρήση του άρθρου 30 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου στις 17/2/2021 και να δώσω 2η παράταση στην σύμβαση μέχρι ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου και έως τη συμπλήρωση του 50% του συμβατικού χρόνου? Η απόφαση Διοικητικού συμβουλίου για τυχόν 2η παράταση θα είναι μεταγενέστερη της λήξης της 1ης παράτασης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
  • Κατηγορία Παράταση συμβάσεων

ΔΩΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε συνέχεια του υποβληθέντος ερωτήματος, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Ανώνυμη Εταιρεία επιθυμεί να δωρίσει σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (πρόκειται για ΝΠΙΔ, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) φορτηγό όχημα (τύπος αμάξης: ΒΒ ημιφορτηγό, είδος αμάξης: κοινό μη ανατρεπόμενο), με τύπο καυσίμου: πετρέλαιο-καταλυτικό, με κυλινδρισμό κινητήρα 1461 cm3 και φορολογήσιμη ισχύ 10.0.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται:

1. Ποια είναι η νόμιμη διαδικασία περί αποδοχής δωρεάς οχήματος με τα ως άνω χαρακτηριστικά προς ΝΠΙΔ, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Στην προηγούμενη απάντησή σας, είχατε αναφέρει ότι η αποδοχή της δωρεάς, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου (π.χ. υπεύθυνης δήλωσης). Ωστόσο, εφόσον εν προκειμένω, πρόκειται για δωρεά ΙΧ, δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, περί δωρεάν παραχώρησης και παράδοσης κατά κυριότητα του φορτηγού οχήματος και αποδοχής αυτής της δωρεάς (ιδ σχετ. όλως ενδεικτικώς, ΑΔΑ 9ΩΤ3Ω91-ΤΜ3 και 6Ε5ΖΟΡ1Θ-ΕΔΥ);

2. Στην παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.4325/2015 ορίζεται ρητώς ότι «Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
Από το γράμμα του Νόμου λοιπόν, δεν προκύπτει ότι η εν λόγω διάταξη τυγχάνει εφαρμογής μόνον σε περιπτώσεις δωρεών προς ΟΤΑ Α΄& Β΄ Βαθμού;
Εφόσον εν προκειμένω πρόκειται για δωρεά προς Κοινωφελή Επιχείρηση, η οποία μεν εντάσσεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ταυτοχρόνως πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δικαίου, απαιτείται έγκριση της αποδοχής της δωρεάς από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;


3. Εφόσον στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 129/2534/2010, το οποίο μνημονεύετε στην προηγούμενη απάντησή σας, αναφέρεται ρητώς στην «προμήθεια επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων», αλλά εν προκειμένω δεν τίθεται ζήτημα προμήθειας, αλλά αποδοχή δωρεάς, δεν προκύπτει ότι οι περιορισμοί που τίθενται στο εν λόγω άρθρο (ως προς το είδος του οχήματος, τον κυβισμό, το καύσιμο κλπ), δεν τυγχάνουν εφαρμογής (ιδ. σχετ. όλως ενδεικτικώς, ΑΔΑ 7Μ20ΟΡ1Υ-24Ν, ΨΓ3ΡΩ91-ΦΩΨ και 6Ε5ΖΟΡ1Θ-ΕΔΥ);
Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε να θεμελιωθεί η παρά τον νόμο συμπεριφορά της Κοινωφελούς Επιχείρησης, εάν προβεί στην αποδοχή δωρεάς οχήματος (και όχι σε προμήθεια), το οποίο δεν πληροί τα τιθέντα στο ανωτέρω άρθρο, χαρακτηριστικά (εν προκειμένω πρόκειται για δωρεά οχήματος φορτηγού και όχι επιβατικού, πετρελαιοκίνητο και όχι βενζινοκίνητο και με κυβισμό μεγαλύτερο των 1.400 cm3);

4. Υπάρχει κάποια νομοθετικού περιεχομένου τροποποίηση, της ως άνω ΚΥΑ, η οποία να ρυθμίζει το τιθέν ζήτημα, ήτοι την αποδοχή δωρεάς οχήματος, το οποίο έχει τα ως άνω λεπτομερώς αναφερόμενα χαρακτηριστικά;

5. Ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία και οι δωρεές οχημάτων εμπίπτουν στο ως άνω ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω ΚΥΑ (παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για προμήθεια), θα μπορούσε να θεμελιωθεί ο ισχυρισμός ότι, λόγω του έργου και των ιδιαίτερων δράσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης (π.χ. μεταφορά τροφίμων και αγαθών, μεταφορά ηλικιωμένων προσώπων, που αδυνατούν να μετακινηθούν μόνοι τους, μεταφορά προσφύγων κ.λ.π.), δικαιολογείται και είναι επιτρεπτή η παρέκκλιση από τις τιθείσες προϋποθέσεις;

6. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο, το οποίο να ρυθμίζει την αποδοχή δωρεών οχημάτων προς ΝΠΙΔ, τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημοτικές Επιχειρήσεις
  • Κατηγορία Δωρεές - παραχωρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΦΟΠ

καλησπέρα,

μέσα στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει του άρθρου 75 του 3463/2006 είναι και η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων. Ποιο συλλογικό όργανο είναι αρμόδιο για την έγκριση
των επεκτάσεων; Η πληρωμή ως επόμενη διαδικασία γίνεται με ένταλμα προπληρωμής έπειτα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ευχαριστούμε!

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 174/2021 (ΦΕΚ 647/Β/19-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 173/2021 (ΦΕΚ 647/Β/19-02-2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471), όπως ισχύει.
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS