Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2021

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ , ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΕΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ). Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ ΣΤΟ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 101, ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Ο ΑΝΩΤΤΕΡΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΔΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ . ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο ειδικός συνεργάτης Δημάρχου (μετακλητός υπάλληλος) δεν μπορεί να έχει ΚΠΚ 101. Η ασφάλισή του απεικονίζεται στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ όπου δεν υφίσταται τέτοιο Πακέτο Κάλυψης. Επιπροσθέτως είναι μηχανικός, οπότε ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ ως μισθωτός μηχανικός. Ειδικότερα:

- Κύρια σύνταξη 20% (13,33% ο εργοδότης και 6,67% ο ασφαλισμένος).

- Υγειονομική περίθαλψη 7,10% (4,55% ο εργοδότης και 2,55% ο ασφαλισμένος).

- Επικουρική ασφάλιση 6,5% (3,25% ο εργοδότης και 3,25% ο ασφαλισμένος).

- Εφάπαξ παροχή είκοσι (26) ευρώ μηνιαίως σε βάρος των ασφαλισμένων.

- Συνεισπραττόμενα (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) 6,96% (3,20% ο εργοδότης και 2,86% ο ασφαλισμένος).

Όσον αφορά τα ΚΠΚ ανά κλάδο ασφάλισης, σας παραπέμπουμε στις εγκυκλίους του ΕΦΚΑ για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ Δημοσίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Ασφαλιστικά Προσωπικού

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Στην παρ. 3 του άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 αναφέρει : Όταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ή της Κοινότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν λόγω Δήμος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης.
Ερώτημα :
Σε ποιόν καταβάλλει τη δαπάνη ο ιδιοκτήτης ? Στο σύστημα ή στο Δήμο ?
Το ποσό της δαπάνης το καθορίζει ο Δήμος ?

Ευχαριστώ εκ ων προτέρων για το χρόνο σας

Καλή Ανάσταση

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα

Έγγραφο 152298/Σ.48631/2021 ΚΕΑΟ

Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019.
Λήψη αρχείου

Απόφαση Α.1096/2021 (ΦΕΚ 1728/Β/27-04-2021) Υπ. Οικονομικών

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Λήψη αρχείου

Ανάλυση των σημαντικότερων διατάξεων του Ν.4798/2021 (ΦΕΚ 68/Α/24.04.2021) σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους Ο.Τ.Α.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 68/24.04.2021 τεύχος Α’ του Ν.4798/2021 με θέμα «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.».

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων
  • Ενότητα Νόμοι
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS