Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Αύγουστος 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αρμόδια διεύθυνση του Δήμου μας έστειλε αίτημα για τροποίηση συμφωνητικού με επιπλέον ποσό σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού που ανερχόταν σε 568.659,41€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη της Μελέτης ανερχόταν σε 577.319,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Το 10% της τροποποίησης υπερβαίνει την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη της Μελέτης.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν αυτό είναι επιτρεπτό ή θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί σαν δικαίωμα προαίρεσης στα άρχικά έγγραφα της σύμβασης. Επισημαίνουμε ότι κατά τα λοιπά η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Τροποποίηση συμβάσεων

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ & Η ΙΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ?
2. ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΣΟ 1500€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ 5ΜΕΡΟΥ? ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

ΟΜΟΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΟΧΙ

Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν οι παρακάτω εργασίες θεωρούνται ομοειδής:
Α. εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πρανή κι ερείσματα δημοτικών οδών σε μέσο πλάτος 1,5 μέτρων, δημοτικά οικόπεδα, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι) από αγριόχορτα, ξυλώδη-ανεπιθύμητη βλάστηση και βάτα στις Τοπικές Κοινότητες και στη Δημοτική Κοινότητα της Δ.Ε. Αμφιλοχίας, σε συνολική έκταση περίπου πεντακοσίων πενήντα (550) στρεμμάτων. Η εργασία θα γίνει κυρίως με αυτοκινούμενα μηχανήματα που θα φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό (καταστροφέα) και, κατά περίπτωση, με βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή. Τα προϊόντα του καθαρισμού που θα προκύψουν (βάτα, ξερά χόρτα και κλαδιά, μπάζα, ξένα αντικείμενα, κλπ) θα απομακρυνθούν, θα συγκεντρωθούν και θα απορριφθούν σε χώρους που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Β.Η παρούσα μελέτη αφορά στην περιποίηση, το κλάδεμα και τον καθαρισμό (και την πλήρη κοπή και απομάκρυνση, όπου αυτή απαιτείται) συνολικά εκατόν είκοσι (120) περίπου δέντρων ποικίλου ύψους από τρία (3) έως είκοσι δύο (22) μέτρα, που φύονται στους κοινόχρηστους χώρους σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αμφιλοχίας με σκοπό τη ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσης τους, από ανάδοχο εργολάβο καθώς όπως προαναφέρθηκε η υπηρεσία μας δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Η εργασία θα περιλαμβάνει:
 χλωρή κλάδευση των δένδρων
 ξηρή κλάδευση των δένδρων
 πλήρη αφαίρεση νεκρών δένδρων
 έκτακτες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα

Η αρμόδια υπηρεσία θεωρει ότι δεν είναι διότι στην δεύτερη περίπτωση απαιτείται Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών (γεωπονίας, δασολογίας, δασοπονίας) σχετίζεται με το αντικείμενο της μελέτης.

Ευχαριστώ πολύ!

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Κατάτμηση

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, 1)Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, Ο Κ.Α ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ",ΘΑ ΕΚΔΩΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:ΕΥΣΤΑΘΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Ο Κ.Α ΕΧΕΙ ΩΣ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ;

2)ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ Σ ΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεθνής Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη με ημερομηνία παραλαβής προσφορών 1/9/2021. Υποθέτουμε ότι δεν θα κατεβεί κάποιος στον διαγωνισμό ενώ με μία παράσταση ίσως θα μπορούσε. Θα μπορούσαμε να δώσουμε παράταση αν μέχρι τελευταίας στιγμή διαπιστώσουμε ότι δεν κατεβαίνει κανείς; (προκειμένου να αποφύγουμε την γραφειοκρατία)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

Εγκύκλιος 62587/2021 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διευκρινίσεις επί των άρθρων 91-95 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.
Λήψη αρχείου

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε σε δημότη πρόστιμο 1000 ευρώ για υδροκλοπή. Η απόφαση αυτή μαζί με την έκθεση της υπηρεσίας του κοινοποιήθηκε με απόδειξη παραλαβής. Ο δημότης μετά τη λήψη και εντός πέντε ημερών θέλει να κάνει ένσταση.
Με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό?
Υποβάλλεται εγγράφως ? πρέπει να γίνει ακρόαση? ποιος είναι αρμόδιος ?
Το πρόστιμο δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Εσοδα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS