Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2021

Οδηγίες για την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού υπαλλήλων σε δομές των Δήμων

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού».

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλημέρα σας
Ο Δήμος μας προχώρησε σε συνοπτικό διαγωνισμό για σύνταξη μελέτης, με ημερομηνία υποβολής προσφοράς την 24-07-2020. Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε οικονομική προσφορά, έντυπο ΤΕΥΔ. Από τον έλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (24-07-2020) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκδώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλ. ημερομηνία έκδοσης πριν την 24-07-20) και υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 Ν.4412/16. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο οικονομικός φορέας τα υπέβαλε πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Υπάρχει κώλυμα ως προς την εκκαθάριση της δαπάνης;

Ευχαριστώ πολύ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Τεχνικά Έργα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καλησπέρα
Αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα:
Έχουμε ένα ελλιμενισμένο σκάφος που ανήκει σε μια νορβηγική εταιρεία και το έχει ''παρατημένο''. Στις 12/8 ενημερωθήκαμε από το λιμεναρχείο ότι έχει πάρει κλίση λόγω εισροής υδάτων, με πιθανό κίνδυνο βύθισης του. Άμεσα ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία η απάντληση υδάτων και αποκαταστάθηκε η κλίση (ήταν μικρό το κόστος και ανατέθηκε ως σύμβαση ήσσονος αξίας) .
Στις 24/8/21 ήρθε εκ νέου σήμα ότι το σκάφος πηρέ νέα μεγαλύτερη κλίση και πρέπει να αποκατασταθεί. Ειδοποιήθηκε η εξειδικευμένη εταιρεία για την απάντληση υδάτων, διαπιστώθηκε όμως ότι έχει υποστεί μεγάλη βλάβη και μέχρι καταφέρουμε να το πάμε σε κάποιο ασφαλές μέρος (στην στεριά) θα πρέπει η συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει συνεχώς εργασίες ή να το επιβλέπει για να μην βυθιστεί και αυτό έχει ένα κόστος της τάξης 300-400€/μέρα
Δυστυχώς έχουν ήδη περάσει 8 ημέρες και δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα επιλυθεί το όλο θέμα.
α) μπορούμε να πάμε σε προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ως έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός (έχουμε υποχρέωση αφού δεν ανταποκρίνεται η πλοιοκτήτρια να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να μην βυθιστεί το σκάφος) ? αν ναι έστω ότι προϋπολογίσω ένα ποσό της τάξης των 20000€-30000€ (δηλ όριο απευθείας ανάθεσης) , λόγω του έκτακτου γεγονότος μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική-ασφαλιστικη κτλ) να μου τα φέρει σε μεταγενέστερο χρόνο δηλ μετά την σύμβαση - εννοείται ότι δεν προλαβαίνουμε να στείλουμε πρόσκληση , να περιμένουμε 5 μέρες και μετά να γίνει η ανάθεση και επίσης δεν έχουμε ορίσει επιτροπή διαπραγμάτευσης και δεν έχουμε πότε στο παρελθόν κάνει κάτι ανάλογο, συνεπώς αν μπορείτε να μας αναφέρετε αν υπάρχουν κάποια στάδια για την όλη διαδικασία -
β) έχετε να μου προτείνεται κάποιο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της δαπάνης?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 880/2021 (ΦΕΚ 4201/Β/31-8-2021) Υπ. Οικονομικών -Εργασίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354) .
Λήψη αρχείου

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Καλημέρα,
ο Δήμος μας επλήγη από πυρκαγιές,
έγινε απευθείας ανάθεση σε οικονομικούς φορείς με απόφαση Δημάρχου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Μνημόνιο συνεργασίας για έκτακτες ανάγκες δεν έχει γίνει με οικονομικούς φορείς.
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει οριστεί η αμοιβή των εργασιών σε περίπτωση εκτακτης ανάγκης.
1. Έπρεπε ο Δήμος πριν το έκτακτο γεγονός να έχει προχωρήσει σε σύναψη μνημονίου συνεργασίας με οικονομικούς φορείς ?
2. Τα μηχανήματα που ενοικιάσθηκαν με απόφαση Δημάρχου πρέπει να φέρουν πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιση ?
Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

Ανάλυση των σημαντικότερων διατάξεων του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03.08.2021) σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους Ο.Τ.Α.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 136/03.08.2021 τεύχος Α’ του Ν.4823/2021 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.».

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων
 • Ενότητα Νόμοι

Ποια ποσά πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό των δήμων οικονομικού έτους 2022 στους Κ.Α.Ε. 0441 και 0715 (από Ερώτηση/Απάντηση του ΥΠ.ΕΣ.).

Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών Ερώτηση/Απάντηση σχετικά με το ποια ποσά πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό των δήμων οικονομικού έτους 2022 στους Κ.Α.Ε. «0441» και «0715». Παρατίθεται η σχετική απάντηση:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Καλή σας ημέρα,
Το ερώτημα αφορά παροχή υπηρεσιών TICKETING (έκδοση εισητηρίων). Η διαδικασία έχει γίνει με απ΄ευθείας ανάθεση. Υπεγράφη η απόφαση ανάθεσης στις 27/08/2021 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως ώφειλε. Η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα η υπογραφή της θα γίνει άμεσα. Ωστόσο η εταιρεία ξεκίνησε να παρέχει τις υπηρεσίες της από τις 29/08/2021. Η σύμβαση αποτελεί έγγραφο μόνο αποδεικτικού χαρακτήρα ΄και κατά συνέπεια δεν υπάρχει πρόβλημα για την παροχή υπηρεσιών που έχουν προηγηθεί αυτής? ή οι υπηρεσίες θα πρέπει να ξεκινήσουν να παρέχονται μετά την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS