Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2022

ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών πως μπορούν να προβλεφθούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης των τιμών στα αρχικά έγγραφα μιας σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με το 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016; π.χ. Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

Απόφαση 55490 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 2108/Β/28-04-2022) Υπ. Οικονομικών

Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού [...] και των Χρηματοδοτικών Μέσων (ΧΜ).
Λήψη αρχείου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σε πολλές περιπτώσεις με απόφαση του ΔΣ συμμετέχουμε στο κόστος διάφορων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από διάφορους φορείς. Στη συνέχεια οι φορείς για να πληρωθούν τιμολογούν, προσκομίζουν εξοδολόγιο και αποδεικτικό υλικό για το ανταποδοτικό ωφελος του οργανισμού μας από αυτή τη συμμετοχή στο κόστος. (Προβολή του οργανισμού στα site, έντυπο, ψηφιακό κλπ.) Ωστόσο όμως εμφανίζονται κάποιοι φορείς οι οποίοι ζητούν να τους καταβληθεί το ποσό πριν την τέλεση της εκδήλωσης μιας και πρόκειται για συμμετοχή στο κόστος τους. Νομιμοποιούμαστε να προχωρήσουμε σε τέτοια δαπάνη χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και χωρίς να έχει δωθεί στα χέρια μας το ανταποδοτικό υλικό και το εξοδολόγιο ; 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δαπάνες Γενικά, Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ, Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Έχουμε προς εξόφληση χρηματικό ένταλμα ποσού 52.062,00€ από δικαστική απόφαση που αφορά « Αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας αποζημίωση ποσού 12.062,50€ για τη θετική μου ζημία και αποζημίωση 40.000,00€ για την ηθική μου βλάβη»
(Κατεδάφιση κτισμάτων κατεδάφιση από συνεργεία του Δήμου)
Επειδή ο δικαιούχος είναι υπερήλικας συνέταξε το έτος 2017 ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο βάσει του οποίου εξουσιοδοτεί την γυναίκα του και την κόρη όπως εισπράξουν το ανωτέρω ποσό
Ερώτηση 1η.
Το πληρεξούσιο έχει ισχύ έως την ημερομηνία εξόφλησης (εντός Μαΐου 2022) ??
Ερώτηση 2η.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ?? Επειδή αφορά αποζημίωση ακινήτου βάσει του άρθρο 2 παρ. ε της ΠΟΛ 1274/2013,(ΦΕΚ3398Β/2013) μάλλον δεν απαιτείται .
Αρθρο 2 παράγραφος ε:» δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας: ... ε. από τους δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία , που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

Ερώτηση 3η.
Βάσει του αρθρου 21 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 1862 Β /22-6-2006 -1109228/8434/0016/ΠΟΛ.1140/06: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής)
η οποία αναφέρει: «Άνω του ποσού των 10.000 ευρώ και υπό την αυστηρή αίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, απαιτείται η επίδειξη πληρεξουσίου, το οποίο εκδίδεται από συμβολαιογράφους του εσωτερικού ή του εξωτερικού…», η ερώτησή μας είναι αν θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ την σχετική εξουσιοδότηση(το πληρεξούσιο δηλαδή)
Σημείωση η παράγραφος 3 του αρθρου 1 του ΦΕΚ 1862 Β /22-6-2006 –αναφέρει: «Στην εντολή μεταφοράς αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του δικαιούχου, ο ΑΦΜ αυτού ως έχει στον τίτλο πληρωμής, καθώς και ο λογαριασμός του πάροχου υπηρεσιών πληρωμών (σε μορφή IBAN) που αντλείται από τη σχετική εφαρμογή στο περιβάλλον TAXISnet. Σε περίπτωση εξόφλησης τίτλου πληρωμής σε εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο τα στοιχεία του αναγράφονται στο πεδίο: «Παρατηρήσεις» ή «Τελικός Δικαιούχος». Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται τα στοιχεία όσων νομιμοποιούνται να εισπράξουν σε περιπτώσεις κατασχέσεων, εκχωρήσεων και λύσης εταιρειών. Η σχετική εξουσιοδότηση προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. και επισυνάπτεται στον τίτλο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κατηγορία Δικαστικά έξοδα, Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Βάσει του άρθρου 19 του Ν. 4915/22 ανατρέχω στην πενταετία για την εκκαθάριση της οφειλής ΤΑΠ με το διπλάσιο πρόστιμο ?

(σημειώνεται ότι ο Δήμος είχε βγάλει αρχικά σχετική ανακοίνωση για δήλωση ακινήτων βάσει του ν. 2130/1993)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα
  • Κατηγορία Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS