Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2022

Απόφαση 43542/2022 Υπ. Εσωτερικών

Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025
Λήψη αρχείου

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Καλησπέρα σας
Σας περιγράφω ένα μικρό ιστορικό του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε
Την 12η Ιανουαρίου 2022 έχουμε εκδώσει πρωτογενές αίτημα, τεκμηριωμένο αίτημα, ααυ και πρόσκληση για την πρόσληψη Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου μας.
Η υπηρεσία αυτή είναι της τάξεως των 4000 ευρώ.
Στην πρόσκληση όμως που στέλνουμε στους ενδιαφερόμενους ΔΕΝ αναφέρουμε ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να μας προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Υπογράφουμε κανονικά τη σύμβαση και πάλι χωρίς δικαιολογητικά.
Η γιατρός κόβει το πρώτο τιμολόγιο στις 09/05/2022 και κατά την ενταλματοποίηση διαπιστώνουμε το λάθος μας κι έτσι ο ταμίας μας, αρνείται να το πληρώσει.
Ενημερώνουμε τη γιατρό η οποία βρίσκει μια φορολογική ενημερότητα που μας καλύπτει αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ασφαλιστική ενημερότητα
Απευθυνθήκαμε στον ΕΦΚΑ αν μπορεί να μας εκδώσει προγενέστερη ασφαλιστική ενημερότητα και μας απάντησαν αρνητικά.
Τι κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση που δεν έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα ?

Σας ευχαριστώ πολύ
Με εκτίμηση

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
  • Κατηγορία Φορολογική - Ασφαλιστική - Δημοτική ενημερότητα

Απόφαση 242.1.2/2022 Πράσινου Ταμείου

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 3603/2022 (ΦΕΚ 3347/Β/28-06-2022)

Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, εξειδίκευση των συναφών παροχών για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθορισμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, της χρονικής περιόδου της δράσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 43193/2022 Υπ. Εσωτερικών

Ορισμός διαχειριστή για το έργο 2022ΝΑ25500000 ΄΄Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»΄΄.
Λήψη αρχείου

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Α....., πρόκειται να αναθέσει την αποκατάσταση υφιστάμενης βλάβης που επήλθε λόγω θεομηνίας στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων της πόλης Αμφιλοχίας.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετά των υλικών που απαιτούνται και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6264.002 ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ¨

Ο δήμος Αμφιλοχίας δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την αποκατάσταση αυτού του είδους των βλαβών και δεν διαθέτει αποθήκη για υλικά πέραν αυτών που απαιτούνται για τις βλάβες των δικτύων ύδρευσης.

Από την υπό σύνταξη μελέτη προκύπτει ότι τα υλικά που απαιτούνται υπερβαίνουν το κόστος των εργασιών.

ΕΡΩΤΗΜΑ:
1. Αν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ενιαία και στο προαναφερόμενο ΚΑ, όπου θα συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και η εργασία (σε διακριτά μέρη)
2. Αν, επειδή τα υλικά υπερβαίνουν τις εργασίες, πρέπει να αντιμετωπισθεί ως προμήθεια
3. Αν εμπίπτει στην κατηγορία των μεικτών συμβάσεων

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις, Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί
  • Κατηγορία Καθορισμός είδους σύμβασης (μεικτές συμβάσεις)
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS