Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2022

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 31/2022 (ΦΕΚ 3328/Β/28-06-2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 41797/2022 (ΦΕΚ 3327/Β/28-06-2022) Υπ. Εσωτερικών

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 26706 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 3326/Β/28-06-2022) Υπ. Επικρατείας

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Λήψη αρχείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α.Ο.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΥΠΑΡΧΕΙ Κ.Α ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις, Δαπάνες Γενικά, Προϋπολογισμός
  • Κατηγορία Κατεπείγον

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24.6.2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.».

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων

Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/888/οικ.9764/2022 (ΦΕΚ 3248/Β/24-06-2022) Υπ. Εσωτερικών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 858/οικ. 18795/30-09-2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων, δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του τρίτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις" (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 4579).
Λήψη αρχείου

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

Το ερώτημα που θα επιθυμούσαμε να απαντηθεί είναι το εξής:
3 εργαζόμενοι σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωφελές του Δήμου μας υπάγονται στο ΤΕΚΑ.

Με τα δεδομένα πριν του ΤΕΚΑ θα έπρεπε να έχουν :

1. ΠΕ4-Αρχιτέκτονας μηχανικός ΚΠΚ : 986 , ΚΑΔ : 0062 και κωδικό ειδικότητας : 000494

2. ΔΕ Βοηθός βρεφοκόμος – παιδοκόμος ΚΠΚ : 101 , ΚΑΔ : 8532 και κωδικό ειδικότητας :331000

3. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ : 435 , ΚΑΔ : 9001 και κωδικό ειδικότητας : 916110

Σε ποιό συνδυασμό ΚΠΚ, ΚΑΔ, κωδικό ειδικότητας, ειδική περίπτωση ασφάλισης και κωδικό απόδοσης ΑΠΔ πρέπει να υπαχθούν για την ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων και σε ποιό για την ΑΠΔ-ΤΕΚΑ;
Εξακολουθεί να κρατείται και Υπέρ ΟΑΕΔ 1% στις μικτές αποδοχές του;
Ποιά είναι τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τα αντίστοιχα πακέτα κάλυψης (ΚΠΚ ΕΦΚΑ); 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία, Ασφαλιστικά Προσωπικού
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS