Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιανουάριος 2023

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

Η υπάλληλος ΙΔΑΧ Καραγιαννίδου Αναστασία έχει 1 ανήλικο τέκνο και γέννησε δίδυμα τέκνα στις 20/11/2018 μετά το τέλος της άδεια λοχείας(06/04/2019) της χορηγήθηκε άδεια με αποδοχές 15 μηνών (07-04-2019 έως 06/07/2020)για την ανατροφή των δίδυμων τέκνων της αντί του μειωμένου ωραρίου όπως ορίζει ο νόμος 3528/2007.
Από 15/09/2021 έως 14/12/2022 της χορηγήθηκε τρίμηνη άδεια με πλήρης αποδοχές λόγω γέννησης τρίτου τέκνου( 2ο εκ των διδύμων) και από 15/12/2021 έως 29/07/2022 άδεια άνευ αποδοχών (7 μήνες και 15 ημέρες). Από τους 3+7 =10 μήνες και 15 ημέρες σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας της αναγνωρίστηκαν 4 μήνες.
Τώρα η υπάλληλος αιτείται άδεια 3 μηνών άνευ αποδοχών.
Βάση του νόμου 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4830/2021 και τον ν. 5003/2022.
πρέπει να της χορηγηθούν οι 2 μήνες με το ελάχιστο νομοθετημένο μισθό και ο ένας άνευ αποδοχών και να της αναγνωριστούν και οι τρεις μήνες σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Άδειες Προσωπικού, Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Καλησπέρα σας.
Στις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5013/2023 και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 31 και 37 παρ. 2 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε ποιό είναι το συλλογικό όργανο που θα λαμβάνει απόφαση για τις αναμορφώσεις και το Ο.Π.Δ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί, ΟΠΔ - Παρατηρητήριο
 • Κατηγορία ΟΠΔ - Πίνακες στοχοθεσίας, Αναμόρφωση προϋπολογισμών

ΠΔ 85/2022

α) Υπάλληλος κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ που αντιστοιχίζεται στην νέα-προσωρινή ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (σελ. 7791), η οποία ανήκει σε αυτές που καταργούνται (σελ. 7686) σύμφωνα με το άρθρο 15, θα γραφτεί στους πίνακες αντιστοίχισης μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους ή ξεχωριστά όπου θα αναφέρουμε ότι θα καταργηθεί μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου;
β) Υπάλληλος κλάδου ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ο οποίος μετατάχθηκε στον ανώτερο κλάδο ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ με εμπειρία και με μεταφορά θέσης (εκτελεί χρέη νυκτοφύλακα) θα γίνει η αντιστοίχιση και για τους δυο κλάδους, ο κλάδος ΔΕ στις προσωποπαγείς θέσεις; Η απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023)

1. Με βάση το υπ. αριθμό 46/11-01-2023 ΦΕΚ, το οποίο αναλύει τη στοχοθεσία θα θέλαμε να μας ενημέρωσετε εάν το ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένο να καταρτίσει σύστημα διοίκησης με στόχους ανεξάρτητα από τον Δήμο στον οποίο υπάγεται?
2. Παρακαλούμε όπως μας δώσετε διευκρινήσεις για την κατάρτιση σχεδίου στοχοθεσίας με τους στρατηγικούς στόχους τις υλοποιηθείσες και εν εξελίσει δράσεις για το έτος 2023 το οποίο θα αποσταλεί κατόπιν συστάσεως στην Δ.Υ.Ε.Ε. Νομού Κιλκίς το συντομότερο δυνατό.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Διοικητικά - Οργάνωση

ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε διαδικασία κατεπείγουσας ανάθεσης με εντολή δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.2 ν. 3463/2006 η σειρά των ενεργειών που ακολουθείται ποια είναι, με σειρά έκδοσης εγγράφων και αποφάσεων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Κατεπείγον

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2023 στους ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών – Αποστολή αιτημάτων από ιδίους πόρους(για ΝΠΙΔ εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης) ανταποδοτικού χαρακτήρα, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6783/27.1.2023 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS