Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιανουάριος 2023

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Στην Σχολική μονάδα του Γυμνασίου του Δήμου Μ.... ανήκει το Κλειστό Γυμναστήριο. Κατά τις απογευματινές ώρες μετά την λήξη των σχολικών μαθημάτων αλλά και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού που δεν λειτουργεί η σχολική μονάδα , το Κλειστό Γυμναστήριο παραχωρείται σε αθλητικούς Συλλόγους για τις προπονήσεις και την διοργάνωση και τέλεση των αγώνων τους. Εντός του Γυμναστηρίου υπάρχει κυλικείο το οποίο επιθυμούμε να λειτουργεί κατά τις ώρες αυτές. Θα θέλαμε να σας θέσουμε το εξής ερώτημα : 1)Το κυλικείο μπορεί να παραχωρηθεί με δημοπρασία ή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με τη διαδικασία περί εκμισθώσεων σχολικών κυλικείων? Και αν παραχωρηθεί με δημοπρασία ποιος είναι υπεύθυνος να την διεξάγει? 2) Τα έσοδα από το μίσθωμα του κυλικείου ποιος θα τα εισπράττει? 3. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. ( διευκρίνηση: το Γυμνάσιο ως σχολική μονάδα λειτουργεί άλλο δικό του σχολικό κυλικείο).

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Εσοδα
 • Κατηγορία Εκμισθώσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 5/2022-5/2023 ,ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΠΟΣΟ 3.186Ε ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΟΤΑΝ ΠΟΣΟ 593,03Ε.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΕΔΩΣΕ ΔΥΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.519,36€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.186,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.
ΤΟ 2023 ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΧΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΑΥ ΔΕΣΜΕΥΣΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΔΗΛ ΤΑ 593,03€,ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΦΕΤΟΣ ΕΛΑΒΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΥ 1.259,67€ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΟΥ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 2023€ ΔΗΛ ΤΑ 593,03. ΠΩΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Πολυετείς υποχρεώσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ

Ως Ν.Π.Δ.Δ προκηρύξαμε διαγωνιστική διαδικασία για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες των δομών μας. Η διαδικασία έγινε με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ακινήτων (ΠΔ 270/1981) έκρινε τις προσφερόμενες προσφορές των ακινήτων ως απαράδεκτες διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.
Το Δ.Σ. κηρύσσει ως άγονο των διαγωνισμό και επαν- προκηρύσσει την διαδικασια με τροποποίηση κάποιων άρθρων που από τον νόμο ή σχετικές αποφάσεις δεν θα έπρεπε να υφίστατο στην αρχική προκήρυξη .Ενδεικτικά την κατάργηση άρθρου περί καθορισμού ανώτατης προσφοράς(σχετική πρόβλεψη άρθρο 5 παρ. 4 περ. α' του Π.Δ. 270/81) και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (σχετική πρόβλεψη Πράξη 170//2013 του Κλιμ. Τμ. 7 Ελ. Συν),καθώς και την προσθήκη άρθρου περί εκκαθάρισης δαπάνης δημοσίευσης από τον ανάδοχο της μίσθωσης .
Το ερώτημα είναι εάν νομιμοποιείται να το κάνει;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις, Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Μισθώσεις, Διαγωνιστική διαδικασία

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425/2023 Υπ. Εσωτερικών

1) Ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» 2) H αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790/20-10-2022 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’5541 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 5693/2022).
Λήψη αρχείου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Παρακαλούμε για την βοήθεια σας προκειμένου να διευκρινίσουμε τα εξής:
Στο Ν.Π.Δ.Δ.-ΊΔΡΥΜΑ μας ,σύμφωνα με όσα έχουν προβλεφθεί στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, υπάρχει και λειτουργεί μία μόνο Διεύθυνση υπηρεσίας κάτω από την οποία βρίσκεται μεταξύ όλων των άλλων τμημάτων (κοινωνικών υπηρεσιών κλ.π.) το ενιαίο Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών(με Προϊσταμένη ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) και το Τμήμα Ταμείου (με προϊσταμένη ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) .
α)Στην περίπτωση μας προκύπτει ότι Π.Ο.Υ είναι η Προϊσταμένη του Οικονομικού-Διοικητικού Τμήματος? ή θα πρέπει να οριστεί με απόφαση Προέδρου?
Επιπλέον λόγω έλλειψης προσωπικού έχει μετακινηθεί μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Νηπιαγωγών από παιδικό σταθμό για ορισμένο χρονικό διάστημα στο τμήμα Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών.
Β)Μπορεί η συγκεκριμένη υπάλληλος ΠΕ Νηπιαγωγός να εκδίδει και να υπογράφει χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή αυτό απαγορεύεται.
Επίσης στο Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπάρχει τμήμα προμηθειών ,όλες οι μελέτες για τις προμήθειες( απευθείας αναθέσεις λόγω μικρού ποσού) και τα πρωτογενή, τεκμηριωμένα αιτήματα συντάσσονται και αναρτούνται στο ΚΗΜΔΗΣ από μία υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικού Διοικητικού η οποία όμως εκδίδει και χρηματικά εντάλματα πληρωμής .
Γ) Επιτρέπεται υπάλληλος που ανήκει σε Τμήμα Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών και εκδίδει χρηματικά εντάλματα να υπογράφει και μελέτες για τη προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών? Και να αναρτά όλη τη διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ?
Δ) υπάρχει ασυμβίβαστο και για την προϊσταμένη του Διοικητικού-Οικονομικού όταν οι παραπάνω μελέτες και καταχωρήσεις γίνονται από το ίδιο το τμήμα στο οποίο προϊσταται? και παράλληλα υπογράφει και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής?
Σας ευχαριστούμε καλή συνέχεια.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Διοικητικά - Οργάνωση , Προσωπικό
 • Κατηγορία Ασυμβίβαστο/Σύγκρουση συμφερόντων

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Δύναται πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει συνδυαστικά, δια ζώσης και εναλλακτικά δια τηλεδιάσκεψης, όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, με την χρήση δηλαδή ηλεκτρονικών μέσων ή έχουμε επανέλθει στην ολική δια ζώσης συνεδρίαση; Είναι σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 429/12-03-2020;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Διοικητικά - Οργάνωση
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS